Jupiter

Jupiter is by far the largest planet in our solar system. 2.5 times heavier than all other planets combined. Jupiter is a gas giant. It probably has a small core like a rock planet but on top of that is a very dense atmosphere with all kinds of light gases, Hydrogen (90%), Helium (10%) and natural gas (CH4, 0.5%), the rest is frozen because it’s on Jupiter -120 C. You cannot land on Jupiter. You sink into it until you are pressed very flat. On the surface, an enormous whirlwind has raged for centuries, the size of the Earth, which looks like a red spot. Jupiter has a number of thin rings, 75 small moons and 4 large moons. Life could be on these moons.

Sonnenborgh

At Jupiter you visit the Observatory and Museum de Sonnenborgh.
The highlight of the Planet Path.
You go back a little and then up the hill. The Observatory is the largest public observatory in the Netherlands and KNMI has also started here. You will find the world famous solar spectograph, the Merz viewer and many other instruments. You get an interactive tour with a tablet through the Observatory and the Bastion. You can touch a meteorite older than Earth and do various experiments.

route

To get to Saturn we have to go through the Star District (!). Cross the bridge past Jupiter, to the right and then first left into the Looierstraat, right into the Abstederdijk and through the Marsstraat to the left into the Saturnusstraat and at the end to the right into the Neptunusstraat. Almost at the end there is a tunnel to the left and you arrive at the Oosterspoorlijnpark. Go right and on top of the hill you will find Saturn.

so from Jupiter, right, left, right, left, right, left, tunnel, right.

Jupiter is veruit de grootste planeet in ons zonnestelsel. 2,5 maal zwaarder dan alle andere planeten bij elkaar. Jupiter is een gas reus. Het heeft waarschijnlijk een kleine kern zoals een rots planeet maar daarboven op ligt een zeer dichte atmosfeer met allerlei lichte gassen, Waterstof (90%), Helium (10%) en aardgas (CH4, 0,5%), De rest is bevroren want het is op Jupiter
-120 C. Je kunt niet landen op Jupiter. Je zakt erin weg totdat je heel erg plat gedrukt wordt. Aan het oppervlak woedt al eeuwen lang een geweldige wervelstorm, zo groot als de Aarde, die er uitziet als een rode vlek. Jupiter heeft een aantal ijle ringen, 75 kleine maantjes en 4 grote manen.  Op deze manen zou leven kunnen zijn.

Sonnenborgh

Bij Jupiter bezoek je de Sterrenwacht en Museum de Sonnenborgh.
Het hoogtepunt van het Planetenpad.
Je gaat iets terug en dan de heuvel op. De Sterrenwacht is de grootste publiekssterrenwacht van Nederland en hier is ook het KNMI begonnen. Je vindt de wereldberoemde zonne-spectograaf, de Merz-kijker en vele andere instrumenten. Je krijg een interactieve tour met een tablet door de Sterrenwacht en het Bastion. Je kunt een meteoriet aanraken die ouder is dan de Aarde en diverse proefjes doen.

route

Om naar Saturnus te komen moeten we door de Sterrenwijk (!) heen. Ga over de brug langs Jupiter, naar rechts en daarna eerste links de Looierstraat in, rechts de Abstederdijk op en via de Marsstraat naar links de Saturnusstraat in en aan het eind naar rechts de Neptunusstraat in. Bijna aan het eind is er een tunneltje naar links en kom je op de Oosterspoorlijnpark uit. Ga naar rechts en boven op de heuvel vind je Saturnus.

dus vanaf Jupiter, rechts, links, rechts, links, rechts, links, tunnel, rechts.