Mars

At Mars is the entrance to the Abraham Dolehof. Feel free to walk in to see the courtyard. Publicly accessible !

Mars is the last rock planet in our solar system. It is half the size of Earth and has a very thin atmosphere. Because Mars is further from the sun, the temperature is from -60 C to around freezing point. Mars does have polar ice caps and the highest mountain in the solar system Mont Olympus (25 km high, 3 times higher than Mount Everest). Mars has two tiny moons Phobus and Deimos that will fall apart in the future and give Mars a ring.

We are now going to Jupiter. Between Mars and Jupiter is the Asteroid Belt with millions of chunks that we call astroids and asteroids with a total mass of 4% of our Moon. There are about 100 dwarf planets from 100km to 300km in size, with Ceres, Vesta Palla and Hygiea as the largest. That is why we have to go a long way now.

route

Walk back a little from Mars and turn right into Hamburgerstraat, then turn right onto Nieuwe Gracht. At the end of the Nieuwe Gracht you go diagonally to the left. On the bridge you will find Jupiter on the right.

At Nieuwe Gracht nr 183 you will come to the old Hortus of the university. When the gate is open, walk through the garden.

Bij Mars is de ingang van het Abraham Dolehof. Loop gerust even binnen om de binnentuin te zien. Openbaar toegankelijk !

Mars is de laatste rots planeet in ons zonnestelsel. Hij is de helft zo groot als de Aarde en heeft een hele ijle atmosfeer. Omdat Mars verder van de zon staat is de temperatuur van  -60 C tot rond het vriespunt. Mars heeft wel poolkappen en de hoogste berg in het zonnestelsel Mont Olympus (25 km hoog, 3 maal hoger dan de Mount Everest). Mars heeft twee piepkleine maantjes Phobus en Deimos die in de toekomst uit elkaar zullen vallen en Mars een ring zullen geven.

We gaan nu naar Jupiter. Tussen Mars en Jupiter ligt de Planetoïdengordel met miljoenen brokken die we astroïden en planetoïden noemen met een totale massa van 4% van onze Maan. Er zijn een 100 tal dwergplaneten van 100km tot 300km groot, met Ceres, Vesta Palla en Hygiea als de grootsten. Daarom moeten we nu een flink eind afleggen. 

route

Loopt vanaf Mars iets terug en rechts de Hamburgerstraat in, daarna rechtsaf de Nieuwe Gracht af. Aan het eind van de Nieuwe Gracht ga je schuin naar links. Op de brug vind je Jupiter aan de rechterkant.

Bij Nieuwe Gracht nr 183 kom je bij de oude Hortus van de universiteit. Als de poort open is loop even door de tuin.